Kas Sina oled väiksena konstruktoriga mänginud? Kindlasti on mänginud erinevate konstruktoritega ka Sinu vanemad ning isegi vanavanemad. Läbi aegade on aga säilinud erinevate konstruktorite mõju lapse arengule ning loovusele.

Arvan, et see ei tule üllatusena, et üks lihtne mänguasi arendab last rohkem kui tulede, valguse ning helidega mänguasjad. Loomulikult äratavad kirkad värvid ja hääled lastes rohkem tähelepanu, kuid lapse huvi püsib lühiajaliselt, kuna laps taipab mänguasja ühekülgsust ning häälekas mänguasi jääb riiulile seisma. Lisaks sellele väsib laps mängust kiiremini.

Lihtne mänguasi köidab lapse tähelepanu, kuna ühes vormis mänguasjadest saab luua hoopis midagi erakordset. Näitena toon siinkohal hunniku puidust klotse, mida ladudes võid ehitada lossi. See tiivustab lapse kujutlusvõimet ning arusaama, et tegu pole lihtsalt „hunniku klotsidega“ vaid nendega saab anda kuju oma fantaasiamaailmale. Tänu sellele arusaamale, et nad võivad ehitada kõike, tõuseb ka lapse enesehinnang.

Mängukaaslastega konstruktori kokkupanek arendab lapses koostööd ning arendab sõnavara, sest oma soovid tuleb ju mängukaaslastele selgeks teha. Sama mängukäik aitab mõista lapsel koostöö vajadust ning jõudmist püstitatud eesmärgini.

Toon siinkohal välja väikese nimekirja kõige olulisematest oskustest, mida konstruktoriga mängimine arendab.

Kujutlusvõime – loovus ning enesehinnang

Motoorika  – peen- ja jämemotoorika, käeline tegevus

Sotsiaalsed oskused – jagamine ja koostöö ühise eesmärgi nimel; rollimäng ning sõnavara, et teha oma mõtted ja soovid arusaadavaks.

Probleemide lahendamine – tahan ehitada maja/poodi/lossi jne, lahenduste leidmine, et saavutada oma eesmärk.

Ruumiline ja matemaatiline mõtlemine – geomeetria; loendamine ja nt. kas peab veel klotse lisama, et ma sinna sisse mahuks?

Loogiline mõtlemine ja seosed – raskus ja gravitatsioon, tasakaal, võrdlus – suur ja väike

Praegu tundub, et puidust konstruktorist ehitamine on veidi alahinnatud mäng – tegu on lapse jaoks täieliku teaduse ning oskuste omandamisega.

Vuutsi konstruktor toetab oskusi ka vanematel – tänapäeva kiire elutempo juures vajavad ka vanemad mõnikord meeldetuletust, kuidas käib unistamine, fantaasiamaailma äratamine ning lapseliku mänguga kaasaminek.